Verksamhet 2019

02.06.2019 kl. 14:37
Detta planerar vi

Verksamhetsplan för 2019

 Svenska kvinnoförbundet i Ingå r.f.

Program i samband med kvinnodagen torsdagen 8.3.2019 för att få mera synlighet åt Kvinnoförbundet.

Årsmötet med riksdagsvalstema och valdebatt med riksdagskandidater.

Deltagande i valkampanjer inför riksdagsvalet och EU-valet tillsammans med SFP:s lokalavdeling i Ingå

Deltagande i Ingådagen och övriga evenemang.

Kontakt till andra lokalavdelningar och samarbete kring gemensamma frågor och evenemang samt SFP samarbete

Kontakt till våra egna medlemmar, uppdatering av vårt medlemsregister fortsätter.

Ansökan om aktivitetsbidrag från Kvinnoförbundet och  Ingå SFP.

Firandet av internationella dagen mot kvinnovåld 25.11.2019.

Ordna ett styrelsemöte med tema eller en föreläsning i samband med mötet för medlemmarna.

Föreningens medlemmar deltar i Kvinnoförbundets och SFP:s evenemang. Föreningen skickar representanter till Kvinnoförbundets årsmöte 23-24.3.2019 i Esbo , Nyländska kretsmötet 8.5.2019  i Kervo och  SFP:s partidag 7-8.6.2019  i Vasa.