Verksamhet 2020

24.05.2021 kl. 19:07
Planerad verksamhet

Föreningens årsmöte hålls på kvinnodagen, den 8.3.2020 på Ingå bibliotek.

Föreningen strävar efter att skicka representation på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Närpes, att delta i Svenska folkpartiet i Nylands kretsmöte under våren, samt att skicka representanter till Svenska folkpartiets partidag i Vanda den 15-17.5.2020.

Vi deltar  i västnyländsk sommarträff.

Sommarprogram: ”Kvinna i byn”. Fortsättning på föreningens besök till olika byar i Ingå.

Styrelsemöte med aktuellt politiskt tema, till exempel presidentvalet i USA.

Planering av kandidatnominering och kommunalvalskampanj inklusive kampanj Kick Off, inför kommunalvalet våren 2021.

Vinprovarkväll eller motsvarande socialt evenemang, för medlemmar och potentiella kommunalvalskandidater.

Ljus inte våld kampanjen på FN:s dag mot våld mot kvinnor, den 25.11.2020.